Ledamöter kräver förtroendeomröstning på fullmäktige | Hem & Hyra

http://www.hemhyra.se/stockholm/ledamoter-kraver-fortroendeomrostning-pa-fullmaktige

Efter att ha läst artikeln är jag ännu mera orolig vad som händer i organisationen det närma sig dödsstötten efter 100 år. Jag har varit med så pass länge att jag har börjat inse att ingen har kontroll på vad som händer och sker.

Sedan blir det ju inte  bättre av det formligen väller ut mail i alla olika former och till råga på allt stå trycker man svara alla. Min e-post formligen svämmar och det är mer än 24 timmar kvar, det ska bli mycket  intressant följa vad som händer och sker idag.