Allt är inte så lätt…….

I detta nu intager jag min plats i Nynäshamns kyrka vid min sida har min vice ordförande Maud Pettersson. Det är en av de uppdrag som följer med att vara ordförande är att representera vid begravningar, som jag tycker är jobbiga men som är uppskatta av de anhöriga.

Under min nu tio år som ordförande har jag varit på ett stort antal begravningar. Det är alltid en stor sorg när någon lämnar detta liv och särskilt en yngre människa som idag. Att finnas där som ett stöd för de anhöriga är en viktig del av sorgearbetet, personen kommer ju inte tillbaka.

Nu ringer kyrkklockorna samman…..