Avsägande

Till

Hyresgästföreningen Region Stockholm

Fullmäktiges ledamöter

När vi på regionens fullmäktigemöte i våras valdes till regionens valberedning blev vi både glada och stolta.

Vår samlade erfarenhet av valberedningsarbete är mycket stort och vi är mycket väl medvetna om att uppdraget kräver både stor respekt för demokrati och demokratiskt arbetssätt.

Vikten av tydlighet och att alla får samma information samt ordning och reda är för oss väldigt viktigt och något som vi har fokus på i vårt sätt att arbeta.

Under våren och sommaren har mailväxlingen inom och mellan valberedningens ledamöter tidvis varit både intensiv och hård i tonläget där diverse, som vi finner det, grundlösa anklagelser har förekommit.

För att lugna ner tonläget och ge oss i valberedningen möjlighet till eftertänksamhet valde Jonas i sin egenskap av sammankallande i valberedningen att skicka information via vanlig post till ledamöterna. Det visade sig vara en gigantisk felbedömning. Effekten blev den motsatta och anklagelserna haglade.

Ingen av oss har tidigare upplevt något liknande det som hänt o händer i den nuvarande valberedningen. Möjligheterna att fokusera på vårt uppdrag havererar totalt i mailväxlingar rörande formalia samt vem som skall göra vad och när.

Det är beklämmande att behöva informera er om att det inte är möjligt att försöka driva ett normalt valberedningsarbete inom Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Under våren begärde vi hjälp/stöd från regionledningen i samband med att situationen började urarta men har fram till dags dato inte fått någon respons på den begäran.

Med ovanstående som bakgrund vill vi meddela er att vi nu ställer våra platser i valberedningen till förfogande med en uppmaning till fullmäktiges ledamöter att entlediga den sittande valberedningen och välja en ny på kommande fullmäktigemöte i höst.

Högaktningsfullt

Pia Steen                                       Jonas Carlson                                                                   Janåke Skoog