Förhandlingsframställning om 2016 års hyror – AB Nynäshamnsbostäder | Hyresgästföreningen Nynäshamn #hgfnynas

http://hgfnynas.se/2015/11/12/forhandlingsframstallning-om-2016-ars-hyror-ab-nynashamnsbostader/

Då har jag lämnat yrkande till AB Nynäshamnsbostäder