Kommunfullmäktige 2016-06-15

Ikväll var på Nynäshamns kommunfullmäktige ibland undrar jag vad vi har för politiker som inte begriper vilka beslut man ska fatta. Man för sökte få till en återremiss av ett medborgarförslag som inte hade någon koppling till att satser i förslaget.

Det kan till och med jag som inte fritidspolitiker förstår, trodde att förtroendevalda i kommunfullmäktige ska ha den allmänbildad kunskapen.