Dagsarkiv: 2016-10-18

Svar från Färdtjänsten #färdtjänst #sverigetaxi #taxi020 #taxikurir 

Idag fick jag detta svar från färdtjänsten på ett klagomål.

Rubrik: Ärendenummer 148043

Hej

Vi har sedan en tid tillbaka problem med att beställda färdtjänstbilar inte dyker upp, trots att resenärerna bokar i mycket god tid innan. Genom avtalsuppföljning har detta påtalats för Taxi Kurir och Sverigetaxi som arbetar för att få upp kvalitén inom sin verksamhet, både genom utbildning av sina förare men även justeringar i sina trafiksystem så att
taxibilarna bättre passar tiden. 

Detta ären prioriterad fråga för Färdtjänsten och vi bevakar detta noggrant och vi ställer alltmer högre krav på taxibolagen. 

Vi är
ledsna över att du har drabbats så hårt och vår förhoppning är att du kommer att
märka av en förbättring inom kort.
Vänliga hälsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukresor