Dagsarkiv: 2016-11-25

2016-11-25 Svar från färdtjänsten #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2016-11-25 12:35 (GMT+01:00)

Till: xxx

Rubrik: Ärendenummer 153308

Hej

Du har skickat in 3 ärenden till oss som handlar om att taxibolagen inte kan ordna fram ett allergifordon till dig. Vi jobbar hårt med frågan och vi har skickat detta vidare till de aktuella taxibolagen.

I varje enskilt fall som du har rapporterat in har vi gett kvalitetsavgift till bolagen.

Det är bra att du meddelar oss när taxibolagen inte kan leverera det som du har beställt, det är på så sätt vi kan följa upp deras leverans.

Vänliga h&a
uml;lsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukresor

2016-11-25 Färdtjänst #färdtjänst #sverigetaxi #sll #huddinge 

Kvitto – kundärende

Ärendenummer: 154490

Beskrivning: Fredag 25 November
Klockan 10.40 Från: Huddinge Sjh Entré R 2 , Flemingsberg
Till: Nynäshamn
SverigeTaxi ringer och meddelar att timmes väntetid på allergifordon igen!

Önskar svar: Ja
Kundnummer: 11957982

Färdtjänstupproret på Facebook #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Sedan en tid tillbaka klickar jag på Färdtjänstupproret på Facebook och gick med i gruppen. 

Jag kan säga att jag är mycket förvånad över diskussion i gruppen jag mellan 2-4 gånger per dag med färdtjänsten. Då sitter man och pratar med chauffören nu har jag allergifordon vilket gör att åker till 90 procent alltid med samma gupp av chaufförer.

Man klagar på att detbär så dåligt betalt och jag vet inte om det är vår sak som kunder att diskutera det på Facebook. Men jag undrar om det också inte är upp till chauffören hur man jobbar.

Alla inom den grupp av chaufförer inom SverigeTaxi som gör sitt ytterasta för att jag ska kunna röra mig ute i samhället, säger samtliga att tjänar mer än de gjort tidigare.

Jag upplever att dem som klagar är den typ av chaufförer som förväntar sig att nästa körning är inom 50 meter från den sista.

Färdtjänst är ju ett resante med kommunalt förmedla som är lagstiftar och som enligt gällande lagstiftning ska upphandlats inom EU.

Jag förstår inte hur man som chaufförer riktar sina klagomål på Stockholms läns landsting som följer den lagstiftning som finns om offentlig upphandling inom Sverige och EU.

Jag har vid flera tillfällen sätt chaufförer som demonstrera vi Färdtjänst det är ju helt fel man borde vända sig mot bolagen som lagt anbuden, landstinget följer ju bara lagstiftningen.

Jag som kund förväntar mig att bolagen som tecknat avtal med med landstinget ser till att leverera det tjänst som jag fått beviljat på grund av min handikapp och man följer gällande lagstiftning inom Sverige och EU.

Det är ju inget statarsystem för att dem som kör taxi och tycker man att man får dåligt betalt, får man söka sig någon annan stans inom den fria och öppna arbetsmarknaden som finns inom EU.