2016-12-20 Svar från färdtjänsten #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor

Datum: 2016-12-20 14:46 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 157216,157240,157286,157476

Hej

Färdtjänsten beklagar de stora problem du har med ditt resande med allergifordon. Vi har åter igen påtalat detta för våra avtalsförvaltare och hoppas med det att det kommer bli bättre. Vi har har gett leverantörerna kvalitetsavgifter för de gånger de brustit i att utföra uppdraget till fullo.

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor