Dagsarkiv: 2016-12-22

2016-12-22 Svar från färdtjänsten #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2016-12-22 13:56 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 157925

Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande gällande resan den 13 december 2016. 

Färdtjänsten beklagar att inget allergifordon kunde skickas fram. Taxibolaget kommer att få en kvalitetsavgift eftersom de inte uppfyllt sitt uppdrag. 

Vänliga hälsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukresor