Dagsarkiv: 2017-01-12

2017-01-12 Svar från #färdtjänst 2 #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2017-01-12 09:11 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 161261

Hej

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande som handlar om en utebliven allergibil den 6 januari 2017 klockan 13.25.

Färdtjänsten beklagar att bilen inte kom som beställt. Taxibolaget kommer att få betala en kvalitetsavgift för att bilen inte kom.

Vänliga hälsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukresor

2017-01-12 Svar från #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor

Datum: 2017-01-12 10:32 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 161341 + 161467
Hej

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande som handlar om allergifordon den 9 januari.
Färdtjänsten beklagar att bilar som kom inte var allergifordon. Taxibolaget kommer att få betala kvalitetsavgifter.

 

 

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor