2017-02-02 Svar från #färdtjänst #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2017-02-02 13:27 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 163301

Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande som handlar om en utebliven allergibil den 25 januari klockan 14.31.

Färdtjänsten beklagar att bilen inte kom som beställt.

Taxibolaget kommer att få betala en kvalitetsavgift för att bilen inte kom som beställt.
 

 

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor