Dagsarkiv: 2017-02-21

2017-02-21 Svar #färdtjänst 2 #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2017-02-21 13:59 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 163912
Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande som handlar om en försenad bil/ icke allergibil den 31 januari klockan 12.45.

Färdtjänsten beklagar att bilen inte kom den tid som resan var beställd till. Taxibolaget kommer att få betala en kvalitetsavgift.

När ett taxibolag inte utför det som står i avtalet de har med Färdtjänsten så följer vi upp det. Ett exempel är när beställda bilar inte kommer, ringer du till Resegarantin ser de till att taxibolaget får betala en kvalitetsavgift. Om du inte ringer till Resegarantin kan du kontakta oss på Kundservice så ser vi till att taxibolaget får betala en kvalitetsavgift för den uteblivna resa
n.

Utöver de kvalitetsavgifter som Resegarantin och Kundservice registrerar finns det en automatisk beräkning av kvalitetsavgifter och bonus. Det innebär att om ett taxibolag som har en ett visst antal bilar som kommer i tid, får en bonus. Om ett taxibolag däremot har ett visst antal sena fordon får betala en kvalitetsavgift. Den kvalitetsavgiften är inte kopplad till de avgifter som Resegarantin och Kundservice registrerar, utan det är två separata avgifter. Syftet med att ge taxibolag kvalitetsavgift och bonus är för att ge taxibolagen en morot att komma i tid till våra resenärer. 

De som ansvarar för att förvalta avtalen vi har med taxibolagen, avtalsförvaltare, har återkommande möten med de olika taxibolagen. På mötena diskuteras inkomna synpunkter och klagomål från resenäre
r och hur verksamheten ska bli bättre. Avtalsförvaltarna kan, från taxibolagen, bland annat begära en åtgärdsplan, att en enskild förare gör ett nytt prov eller andra åtgärder som krävs för att taxibolagets förare uppfyller nödvändiga krav för att utföra färdtjänstresor och sjukresor.

Det är därför väldigt viktigt att våra resenärer lämnar synpunkter och klagomål till oss när något inte fungerar bra.

Våra avtalsförvaltare har varit i kontakt med leverantören angående problemet med allergibilar.

 

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor

2017-02-21 Svar #färdtjänst #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2017-02-21 14:06 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 165023
Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande som handlar om en försenad bil den 9 februari klockan 15.05.

Färdtjänsten beklagar att bilen inte kom den tid som resan var beställd till. Taxibolaget kommer att få betala en kvalitetsavgift för att bilen var mer än 20 minuter sen.

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor