Dagsarkiv: 2023-05-04

Marie Linder valberedningens förslag att leda Hyresgästföreningen fyra år till

Hyresgästföreningens förbundsstämma äger rum vartannat år. Denna gång hålls förbundsstämman 15–18 juni i Göteborg. Hyresgästföreningens valberedning föreslår att Marie Linder fortsätter leda organisationen som förbundsordförande de kommande fyra åren.

Marie Linder valberedningens förslag att leda Hyresgästföreningen fyra år till

Detta var ett av mina sista beslut i den Nationella Valberedningen