Kommunstyrelsen överlåter till fullmäktige att besluta om folkomröstning

På torsdagen beslutade kommunstyrelsen att låta kommunfullmäktige avgöra om en folkomröstning om den kommunala hemtjänsten ska hållas. Blir en folkomröstning aktuell föreslås att den ska hållas i samband med valet till Europaparlamentet den 9 juni i år.

Kommunstyrelsen överlåter till fullmäktige att besluta om folkomröstning