Så agerar kommunen efter konkursbesked av hemtjänstutförare #Nynäshamn

Malins hemtjänst, en av kommunens hemtjänstutförare i privat regi, försattes den 13 mars i konkurs. Ingen brukare kommer att stå utan hemtjänst. Kommunen har som huvudman alltid ansvaret för att brukarna får sina beslutade insatser.

Så agerar kommunen efter konkursbesked av hemtjänstutförare