Beslut från HMK – nya hyror klara för Familjebostäder och Stockholmshems hyresgäster

I december strandade Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag förhandlingarna om 2024 års hyror. Beslutet om nya hyror gick då till Hyresmarknadskommittén (HMK) för avgörande, som genom en opartisk ordförande tagit beslut om att Familjebostäder och Stockholmshem får höja hyrorna med 5,3 procent i genomsnitt, från 1 januari 2024.

Beslut från HMK – nya hyror klara för Familjebostäder och Stockholmshems hyresgäster