Dagsarkiv: 2024-04-02

Nya fiskeregler från och med 1 april

Nya fiskeregler från och med 1 april Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat om nya fiskeregler. I Stockholms län har det tillkommit tio nya fredningsområden. Länsstyrelsen, som arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en hållbar fiskerinäring, bidrar med underlagen till en hållbar fiskeförvaltning som passar de regionala förutsättningarna. De nya reglerna innebär att det i Mälaren…

Nya fiskeregler från och med 1 april