Så här trygga känner sig svenskarna i sina bostadsområden visar ny undersökning. Förbundsordförande: ”Borde bli en väckarklocka”

Hyresgästföreningen har gett Indikator Opinion i uppdrag att titta närmare på hur svenskar och hyresgäster upplever tryggheten i sina bostadsområden. Undersökningen visar att hyresgästerna är mer otrygga i sina områden än de som bor i ägt boende. Undersökningen visar även att svenskarna hellre ser förebyggande åtgärder för att öka tryggheten än mer repressiva åtgärder.

Så här trygga känner sig svenskarna i sina bostadsområden visar ny undersökning. Förbundsordförande: ”Borde bli en väckarklocka”