2016-11-18 Färdtjänst #färdtjänst #sverigetaxi #sll #nynäshamn 

Ärendenummer: 153308

Beskrivning: Resa 2016-11-18 kl 07:25 till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
06:57 ringer SverigeTaxi och meddelar att det inte finns något allergifordon söder

om Skanstull kan detta verkligen var förenligt med med gällande avtal?
DÅ tvingas jag ta bort allergifordon och ta risken att bli sjuk pga att era leverantörer

inte klarar av att leverera den tjänst ni ställer till mig.

Önskar svar: Ja
Kundnummer: 11957982