2016-11-29 Svar från färdtjänst #färdtjänst #sverigetaxi #sll #nynäshamn 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2016-11-29 15:14 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 154490, 154719, 154729, 154730 och 155081.

Hej.

Färdtjänsten beklagar de stora problem du har med ditt resande med allergifordon. Vi åter igen påtalat detta för våra avtalsförvaltare och hoppas med det att det kommer bli bättre. Vi har har gett leverantörerna kvalitetsavgifter för de gånger de brustit i att utföra uppdraget till fullo.

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor