2017-02-21 Svar #färdtjänst #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2017-02-21 14:06 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 165023
Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande som handlar om en försenad bil den 9 februari klockan 15.05.

Färdtjänsten beklagar att bilen inte kom den tid som resan var beställd till. Taxibolaget kommer att få betala en kvalitetsavgift för att bilen var mer än 20 minuter sen.

Vänliga hälsningar
Kundservice för färdtjänst och sjukresor