Ny rapport visar att investeringsstödet ökat bostadsbyggandet och sänkt hyrorna

En ny rapport visar att investeringsstödet har varit en avgörande faktor för att öka bostadsbyggandet och sänka boendekostnaderna i nyproducerade hyresrätter. Rapporten visar att över 50 000 nya bostäder har byggts tack vare stödet och att hyrorna i dessa bostäder i genomsnitt är lägre än i motsvarande bostäder utan stöd.

Ny rapport visar att investeringsstödet ökat bostadsbyggandet och sänkt hyrorna