2016-11-22 Färdtjänst #färdtjänst #sverigetaxi #sll #huddinge 

Hade beställt färdtjänst med allergifordon från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge men SverigeTaxi lyckas inte få fram något allergifordon. Man kunde inte säga hur långtid det skulle ta så för att komma vidare tvingas jag ta bort allergifordon och ta risken att bli sjuk.

Ärendenummer: 153975