2016-12-12 Färdtjänst #sverigetaxi #färdtjänst #sll #Huddinge 

Min resa från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge var 20 minuter sen och chauffören var inget så rolig. Det är länge sedan jag råkade ut för det.