Dagsarkiv: 2016-12-27

Svar från färdtjänsten 3 #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2016-12-27 14:05 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 158546

RedigeraHej

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande som handlar om allergifordon den 15 december klockan 09.23.

Tack för att du hört av dig angående att fordonet inte var ett allergifordon vid resan. Vi har registrerat synpunkten och kommer att följa upp ärendet med lämplig åtgärd. Färdtjänsten beklagar det inträffade och de olägenheter händelsen orsakade. Vår förhoppning är att framtida resor ska fungera till belåtenhet.

 

Vänliga hälsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukresor

2016-12-27 Svar från färdtjänsten 2 #färdtjänst #sverigetaxi #sll #taxikurir 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2016-12-27 08:25 (GMT+01:00)

Till: 

Rubrik: Ärendenummer 158295

Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande som handlar om uteblivna allergifordon. Vi har registrerat dina synpunkter och vi beklagar att allergifordon uteblir. 

Att en färdtjänsttaxi blir försenad beror ofta på flera orsaker, till exempel brist på bilar under rusningstid, trängsel och köer som gör att framkörningstiderna blir långa för taxibilarna. 

Trafikförvaltningen har, tillsammans med taxibolagen Sverigetaxi och Taxi Kurir, tagit fram flera åtg&
auml;rder för att bidra till att tidspassningen på färdtjänstresorna ska bli bättre.
 

I åtgärderna ingår bland annat fler taxibilar och en förändrad zonindelning i bokningssystemen som ska göra det enklare för taxibilarna att passa tider. Sverigetaxi och Taxi Kurir har nu fler trafikledare som leder till att taxiförarna får snabbare stöd när de ska utföra färdtjänstresorna, och fler trafikledare ska också leda till att hanteringen av förseningar förbättras. Vid förseningar kommer taxibolagen att samarbeta i större utsträckning än tidigare för att bättre kunna hantera situationen.  

Trafikförvaltningen följer utvecklingen noga och arbetar för att det ska bli en klar förbättring. 

 

Vänliga hälsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukresor

2016-12-27 Svar från färdtjänsten #färdtjänst #sverigetaxi #sll 

Från: Kundservice för färdtjänst och sjukresor 

Datum: 2016-12-27 08:31 (GMT+01:00)

Till:

Rubrik: Ärendenummer 158299

Hej

Vi har tagit emot ditt meddelande som handlar om en försenad bil den 15 december 2016 klockan 07.08.

Färdtjänsten beklagar att bilen inte kom den tid som resan var beställd till. Taxibolaget kommer att få betala en kvalitetsavgift för att bilen var mer än 20 minuter sen.


Vänliga hälsningar

Kundservice för färdtjänst och sjukres
or